Negatywny Wpływ Na Pamięć Werbalną Przy Wczesnym Spożywaniu Konopi Indyjskich

Jak palenie marihuany wpływa na sprawność umysłową młodych ludzi? Zespół badawczy z USA badał tę kwestię przeprowadzając swoje analizy na rodzeństwach.

Podczas nauki do następnego testu lub egzaminu dobra pamięć powinna być atutem. Jednak każdy, kto w wieku młodzieńczym regularnie pali marihuanę musi liczyć się z tym, że jego zdolność do zapamiętywania będzie słabsza. Wskazują na to wyniki niedawnych badań z USA.

W przeszłości przeprowadzono już badania na temat, jaki wpływ ma spożywanie konopi indyjskich na rozwój mózgu u młodych ludzi. Istnieją badania, które na przykład dostarczają dowodów na to, że palenie cannabisu ma wpływ na codzienną pamięć. Istnieją jednak też badania, które stawiają ten aspekt w innym świetle.

Kierownik badania Jarrod Ellingson i jego zespół wyjaśniają w swoim artykule, że intensywność używania konopi indyjskich ma prawdopodobnie kluczowe znaczenie. Poprzednie badania obejmowały głównie młodych ludzi, którzy palili tylko sporadycznie, tj. około 1 lub 2 razy w miesiącu.

Na potrzeby swoich badań zespół badawczy przeprowadził specjalne wywiady z młodymi ludźmi, którzy regularnie konsumują. Dotyczyło to około 1 200 chłopców i dziewcząt w wieku 17 lat i używających konopi indyjskich średnio od 7 do 9 razy w miesiącu. Szczególną cechą tego badania było to, że wzięło w nim udział także rodzeństwo.

Im Wcześniejsze i Bardziej Intensywne Zażywanie Konopi Indyjskich, Tym Gorsza Pamięć

Oprócz badań ankietowych dotyczących zażywania konopi indyjskich, młodzi ludzie przeszli szeroko zakrojone testy, które poddały ich zdolnościom umysłowym. Około pięć lat później badania i testy zostały powtórzone.

Wyniki wykazały, że im młodsza była młodzież podczas spożycia swojego pierwszego jointa i im wcześniej przestawiała się na regularną konsumpcję, tym gorsza była pamięć słowna w wieku 24 lat. Oznacza to, że ta grupa nastolatków nie była wstanie tak dobrze zapamiętywać słów niż swoi rówieśnicy, którzy nie palili lub palili tylko sporadycznie. Natomiast w przypadku innych obszarów kognitywnych, takich jak uwaga lub ogólna inteligencja, nie wydaje się, aby wczesne lub intensywne używanie konopi indyjskich miało jakiekolwiek konsekwencje.

Wyniki Rodzeństwa Mówią o Związku Przyczynowym

Według zespołu badawczego ich wyniki sugerowałyby, że konopie indyjskie wpływają przyczynowo na pamięć. Można sobie wyobrazić, że mniejsza pojemność pamięci jest uwarunkowana genetycznie i była obecna już przed pierwszym spożyciem marihuany. Jednak wyniki porównawcze par rodzeństw są z tym sprzeczne.

Rodzeństwo nie tylko dorasta w podobnych warunkach, ale również jest do siebie podobne genetycznie. Porównanie wykazało, że im później bracia lub siostry zaczęli palić i im większa była różnica w częstotliwości konsumpcji, tym bardziej różniła się ich wydajność pamięci.

Z punktu widzenia Ellingsona i jego zespołu przesłanie jest zatem następujące: rozpoczęcie używania konopi indyjskich powinno nastąpić jak najpóźniej, o ile w ogóle powinno ono nastąpić. Ryzyko dla rozwoju mózgu wzrasta wraz z intensywnością konsumpcji. Chociaż stosowanie produktów z konopi indyjskich o dużej mocy nie było przedmiotem badań, należało założyć, że konopie indyjskie o dużej zawartości substancji czynnej THC są szczególnie szkodliwe dla rozwoju mózgu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.