Badanie: Spożywanie Konopi Indyjskich Może Zmienić Strukturę Serca

Według nowych badań, regularne używanie konopi indyjskich może zmienić strukturę serca i osłabić jego funkcję.

Naukowcy z Queen Mary University w Londynie przeanalizowali obrazy rezonansu magnetycznego, który wykonano 3407 osobom. Znaleźli oni związek między regularnym używaniem konopi a zmienioną strukturą serca.

Zmiany te dotyczyły lewej komory (głównej komory pracy serca), która okazała się być powiększona. Ponadto zaobserwowano wczesne oznaki upośledzenia funkcji serca. Analiza wykazała, że osoby, które regularnie używały marihuany, a następnie przestały jej używać, miały podobną wielkość serca i funkcje jak osoby, które rzadko lub nigdy nie używały marihuany.

Zmiany w Strukturze Serca – Konieczne Są Dalsze Badania

Dr Mohammed Khanji, główny autor badania i główny wykładowca kliniczny w Queen Mary, powiedział, że wyniki nie są jednoznaczne i niezbędne jest przeprowadzenie dalszych analiz.

„Pilnie potrzebujemy systematycznych badań w celu określenia długoterminowych skutków regularnego używania konopi indyjskich na serce i naczynia krwionośne. Umożliwiłoby to pracownikom służby zdrowia i decydentom poprawę jakości porad dla pacjentów i ogółu społeczeństwa”, powiedział Khanji.

Przeprowadzenie Badania

Badacze przeanalizowali skany serc 3407 osób w średnim wieku 62 lat, które nie cierpiały na żadne choroby układu krążenia. 3255 osób spożywało marihuanę rzadko lub wcale jej nie konsumowało. Natomiast 105 osób regularnie używało konopi indyjskich i przestało jej używać na pięć lat przed badaniem. 47 osób było stałymi konsumentami.

Ponadto stwierdzono, że u danych 47 osób było bardziej prawdopodobne powiększenie lewej komory serca i wczesne objawy dysfunkcji serca. Zmierzono to na podstawie tego, jak włókna mięśnia sercowego deformowały się podczas skurczu.

Wydawało się jednak, że nie ma żadnej różnicy między tymi trzema grupami pod względem całkowitej masy lewej komory ani ilości krwi wydalanej przy każdym uderzeniu serca. Nie stwierdzono żadnych zmian w wielkości i funkcji pozostałych trzech komór.

Spożywanie Konopi Indyjskich i Jego Skutki Zdrowotne

Khanji wyjaśnił, że jest to pierwsze badanie, w którym systematycznie zgłaszane są zmiany w strukturze i funkcji serca związane z rekreacyjnym konsumowaniem konopi indyjskich wykorzystującymi MRI serca. Jest to czuły instrument obrazowania i aktualny wzorzec odniesienia dla oceny komór serca.

„Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegała przed ewentualnym szkodliwym wpływem zażywania niemedycznych odmian konopi indyjskich na zdrowie. Ponadto wezwała do przeprowadzenia dalszych badań, zwłaszcza nad jej wpływem na serce”, powiedział Khanji.

Chociaż w badaniu wzięto pod uwagę takie czynniki jak wiek, cukrzycę, ciśnienie krwi, palenie tytoniu i spożycie alkoholu, Khanji przyznał, że występują w nim pewne ograniczenia.

Obejmowały one nadreprezentację uczestników z regionów Kaukazu (96%), stosunkowo niską liczbę osób regularnie używających konopi indyjskich, uzależnienie od samodzielnie zgłoszonego spożywania narkotyku, który pozostaje nielegalny w Wielkiej Brytanii, oraz potencjalny wpływ niemierzonych czynników zakłócających.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.