Czy palenie trawki doprowadza do bezrobocia?

Istnieje dosyć popularny stereotyp, że palacze marihuany są leniwi i zaspani. I rzeczywiście istnieje statystyczny związek pomiędzy bezrobociem a konsumowaniem marihuany. Jednak co w tym wypadku jest przyczyną a co jest skutkiem?

Czy palenie marihuany może mieć wpływ na życie zawodowe? Wcześniejsze badania wskazują bynajmniej na związek pomiędzy tymi dwoma aspektami. W szwedzkich badaniach pokazano, że wczesne rozpoczęcie konsumowania cannabisu zwiększa ryzyko stania się czasowo osobą bezrobotną w późniejszym okresie czasu. Z drugiej strony jednak okazuje się, że bezrobocie stanowi ryzyko powstania nałogu.

A więc czy bezrobocie doprowadza do silniejszego spożywania cannabisu? Czy może to palenie marihuany jest powodem bezrobocia? Naukowcy z Nowej Zelandii znaleźli dla obydwu związków dowody i niedawno opublikowali wyniki swoich badań.

Zespół badaczy towarzyszył grupie 1.000 osób z Christchurch w Nowej Zelandii w okresie od ich osiemnastego roku życia przez piętnaście lat. Co pięć lat probanci udzielali informacji na temat swojego zażywania substancji i okresu, w którym byli bez pracy.

Aby kontrolować również wpływ innych faktorów, badacze pytali także o występowanie depresji oraz stanów lękowych. Zwrócono również uwagę na różne ważne wydarzenia, jak przypadki śmierci w rodzinie czy problemy w związkach partnerskich.

Jak się okazuje uzależnienie od cannabisu powoduje bezrobocie i na odwrót, bezrobocie wpływa na zwiększone zażywanie cannabisu. Według ocen osoby, które w wieku między 18 a 35 rokiem życia były tylko raz bezrobotne przez okres dłuższy niż trzy miesiące, wykazywały o 2,9 razy większe ryzyko popadnięcia w nałóg.

Jednak również w odwrotnym przypadku odkryto znaczące wyniki. Osoby, które były już uzależnione od cannabisu wykazywały o 2,8 razy zwiększone ryzyko stania się osobą bezrobotną. Takie same ważne efekty znaleziono także dla problematycznego nadużywania alkoholu jednak w mniej wyraźnym wymiarze.

Zespół pod nadzorem naukowca Josepha Boden wychodzi z założenia obustronnie przyczynowego związku. Bezrobocie może być zarówno przyczyną jak i skutkiem uzależnienia od cannabisu. Fakt, że cannabis ma większy związek z bezrobociem niż alkohol naukowcy sprowadzają do jego nielegalności w Nowej Zelandii.

Ewentualnie grają tutaj rolę również inne faktory jak zawikłanie w aktywność kryminalną.

Wyniki badań wskazują na to, że również uciążliwe wydarzenia w życiu mają znaczący wpływ zarówno na zażywanie substancji jak i na bezrobocie. Związek ten powinien być zdaniem naukowców w przyszłych badaniach jeszcze dokładniej zbadany. W końcu wpływ na zażywanie substancji i bezrobocie ludzi może mieć również sytuacja gospodarcza i ekonomiczna w danym kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.