Francja Prawnie Reguluje Handel Suszem CBD

Podczas gdy Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH) w Niemczech uchylił orzeczenie, w którym zakończyły się procesy o handel suszem CBD przeciwko firmie Bunte Blüte swojego czasu, w sąsiednim kraju Niemiec coraz częściej znikają przeszkody, które musieli pokonać producenci i dystrybutorzy pąków konopi przemysłowych zawierających CBD.

Kwiaty Konopi Włóknistej Nie Stanowią Zagrożenia Dla Zdrowia Publicznego

Francuska Rada Stanu formalnie uchyliła zakaz handlu kwiatami konopi użytkowych. W ten sposób finalnie unieważniono decyzję rządu z 2021 roku. Krajowa Rada Stanu jest organem we Francji, który doradza rządowi w kwestiach legislacyjnych, a ponadto pełni funkcje podobne do funkcji polskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W przypadku pąków konopi użytkowych zawierających CBD Rada Stanu zdecydowała, że zakaz wprowadzania ich do obrotu jest nieproporcjonalny i nieuzasadniony, ponieważ handel kwiatami i liśćmi roślin konopi o niskiej zawartości THC nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Przejście Od Restrykcyjnego Do Liberalnego Podejścia Do Konopi Włóknistych

Jeszcze do niedawna głównie handel nieprzetworzonymi kwiatami konopi użytkowych był cierniem w oku władz rządzących we Francji. Obecnie to państwo członkowskie UE podchodzi do tej kwestii w coraz bardziej liberalny sposób. Postępowa decyzja na korzyść branży CBD to tylko krok na drodze, którą Francja kroczy już od 2021 roku.

W styczniu 2022 roku, pod naciskiem producentów i rolników, rząd zawiesił dekret zakazujący handlu nieprzetworzonymi kwiatami CBD. Na mocy niedawnej decyzji Rady Państwa dekret ten zostaje ostatecznie uchylony.

Jeden z Największych Rynków Produktów CBD

Nie tylko bezpieczeństwo kwiatów CBD dla zdrowia jest silnym argumentem za, ale także z ekonomicznego punktu widzenia wszystko przemawia za dopuszczeniem legalnego rynku kwiatów konopi włóknistych. Szacuje się, że 75 procent sprzedaży około 2000 sklepów CBD we Francji pochodzi ze sprzedaży kwiatów. Oczekuje się, że branża ta osiągnie roczne przychody w wysokości około 300 milionów euro.

W nadchodzących latach kraj ten, kierując się rozsądkiem, stanie się jednym z największych rynków dla produktów z konopi użytkowych i CBD w Europie. Nawet gdy organy ścigania wyraziły obawy, że nowe liberalne podejście do konopi użytkowych utrudnia ich pracę w ściganiu marihuany zawierającej THC, Rada Stanu zwróciła uwagę na wystarczającą dostępność szybkich testów na obecność THC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.