Osoby Uzależnione Od Narkotyków Stosunkowo Często Cierpią Na ADHD

Dzieci z ADHD są zwykle zauważalne, ponieważ są w ciągłym ruchu. Stale huśtają nogami, a ich myśli skaczą tam i z powrotem. ADHS to skrót od zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli z angielskiego attention deficit hyperactivity disorder. W dorosłym życiu ta nadpobudliwość często przeradza się z nadpobudliwości fizycznej w nadpobudliwość psychiczną. Zatem na zewnątrz dorośli z ADHD mogą wydawać się zadziwiająco normalni.

Często ADHD w wieku dorosłym nie jest wykrywane ani leczone, co, jak sugerują najnowsze badania, może nieść za sobą konsekwencje. Naukowcy z Uniwersytetu w Bonn wykazali w metaanalizie, że osoby uzależnione od narkotyków są stosunkowo często narażone na ADHD.

Co Piąta Osoba Uzależniona Od Narkotyków Dotknięta ADHD

Kierownik badań Henrik Rohner wraz ze swoim zespołem przejrzał wszystkie badania, w których badano odsetek osób cierpiących na ADHD wśród osób uzależnionych od narkotyków. Metaanaliza łączy kilka badań. Ma to tę zaletę, że do analizy włącza się znacznie więcej danych niż w przypadku pojedynczych badań. Metaanaliza objęła 31 badań z udziałem ponad 12500 uczestników.

Okazało się, że 21% ludzi uzależnionych od narkotyków, czyli co piąta osoba, cierpi na ADHD. Wśród osób uzależnionych od kokainy aż u 19% rozpoznano ADHD, a wśród osób uzależnionych od opiatów odsetek ten wynosił 18%. Wśród osób uzależnionych od alkoholu była to nawet co czwarta osoba. Dla porównania, w populacji ogólnej co 40 osób ma ADHD.

Narkotyki Jako Lek Na ADHD z Silnymi Skutkami Ubocznymi

Jak wyjaśnić związek między ADHD a uzależnieniem od narkotyków? Naukowcy mają różne założenia na ten temat. Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że ludzie z ADHD mają trudności z kontrolowaniem zażywania narkotyków, ponieważ główną cechą ADHD jest impulsywność. Impulsywni ludzie częściowo lub w ogóle nie są w stanie kontrolować spontanicznych impulsów behawioralnych. Osoby cierpiące na ADHD mogą zatem raczej ulec impulsowi do zażywania narkotyków niż osoby bez ADHD.

Innym możliwym wyjaśnieniem jest to, że wpływ narkotyków na osoby z ADHD ma silniejszy bodziec. Narkotyki mogą na jakiś czas zmniejszyć objawy ADHD. W dłuższej perspektywie objawy ADHD mogą się jednak nasilać. Jednak ADHD u dorosłych często nie jest wykrywane. Może to spowodować, że osoby dotknięte tą chorobą będą miały trudności ze znalezieniem odpowiedniego leczenia objawów. Mogą wtedy używać narkotyków, aby się „leczyć”.

Dlatego autorzy metaanalizy uważają, że wiedza o tym, czy masz ADHD, jest pomocna w leczeniu uzależnienia. W ten sposób osoby dotknięte chorobą będą mogły przyjąć lepsze strategie radzenia sobie z jej objawami. W niektórych przypadkach możliwe jest zapobieganie uzależnieniu od narkotyków poprzez wczesne wykrycie ADHD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.