Konopie Indyjskie Zwiększają Ryzyko Chorób Sercowo-Naczyniowych

Duże badanie przeprowadzone w Kanadzie sugeruje, że intensywne zażywanie konopi indyjskich może uszkodzić serce i naczynia krwionośne.

Serce bije przez całe życie – u dorosłego człowieka robi to około 100 000 razy dziennie, transportując około 7 000 litrów krwi w naczyniach krwionośnych, dostarczając tlen i wszystkie ważne składniki odżywcze do naszych narządów. W przypadku choroby serca lub zatrzymania przepływu krwi istnieje poważne zagrożenie dla życia. Choroby układu sercowo-naczyniowego są najczęstszą przyczyną zgonów.

Istnieje wiele niezdrowych rzeczy, które szkodzą układowi sercowo-naczyniowemu, takie jak palenie tytoniu, niezdrowa dieta lub brak ruchu. Uważa się, że konopie indyjskie również stanowią czynnik ryzyka. Zespół badawczy z Kanady przeanalizował dane pacjentów, aby określić to ryzyko.

Kierownik badania Anees Bahji i jego zespół przeszukali bazy danych państwowego systemu opieki zdrowotnej w kanadyjskiej prowincji Alberta w poszukiwaniu diagnoz dotyczących konopi indyjskich. Znaleziono je u około 30 000 osób. W latach 2012–2019 osoby te miały co najmniej jedną diagnozę wskazującą na uzależnienie od konopi indyjskich.

Dla każdej osoby z diagnozą z udziałem konopi indyjskich zespół szukał osoby porównawczej bez diagnozy konopi indyjskich. Każda para była porównywalna pod względem wieku, wcześniej przebytych chorób i innych ważnych aspektów. Następnie zespół badawczy przeszukał bazy danych pod kątem chorób sercowo-naczyniowych, które zostały zdiagnozowane przez lekarza w czasie po rozpoznaniu konopi indyjskich.

60 Procent Większe Prawdopodobieństwo Chorób Sercowo-Naczyniowych

Porównanie ujawniło, że 2,4% osób, u których zdiagnozowano konopie indyjskie, po raz pierwszy w badanym okresie miało chorobę sercowo-naczyniową. W grupie kontrolnej bez rozpoznania konopi indyjskich dotyczyło to tylko 1,5%. Bahji i jego zespół obliczyli, że diagnoza konopi zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych o około 60 procent.

Naukowcy zastrzegają jednak, że ich wyniki nie dowodzą związku przyczynowego. Jednak zależność dawka-oddziaływanie sugeruje, że konopie indyjskie są przynajmniej częściowo odpowiedzialne za choroby sercowo-naczyniowe, ponieważ: im częściej ludzie byli diagnozowani z konopiami indyjskimi w okresie badania, tym większe było ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.

Wpływ Konopi Indyjskich Na Serce i Naczynia Krwionośne Jako Możliwa Przyczyna

Bahji i jego zespół podejrzewają, że marihuana wpływa na układ sercowo-naczyniowy poprzez układ endokannabinoidowy i jego receptory, ponieważ narażone na działanie marihuany serce bije szybciej, a naczynia się kurczą. Zażywanie konopi indyjskich wiąże się również z reakcjami zapalnymi i niedrożnością naczyń krwionośnych.

Nie jest jednak w pełni jasne, w jaki sposób u osób zażywających konopie indyjskie wpływają na ryzyko zachorowania inne czynniki. Na przykład wiadomo, że konopie indyjskie są często spożywane razem z tytoniem. Zespół badawczy nie był w stanie zmierzyć bezpośrednio dymu tytoniowego, ale według własnych informacji uwzględnił go statystycznie.

Ostatecznie ich wyniki są wystarczające, aby ostrzec osoby zażywające konopie indyjskie, że ich intensywne zażywanie może mieć wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Na przykład inne badania z USA również dostarczyły dowodów na to, że osoby zażywające konopie indyjskie częściej chorują na zawał serca lub mają zaburzenia rytmu serca.

Źródło:
Bahji, A., Hathaway, J., Adams, D., Crockford, D., Edelman, E. J., Stein, M. D. & Patten, S. B. (2023). Cannabis use disorder and adverse cardiovascular outcomes: A population-based retrospective cohort analysis of adults from Alberta, Canada. Addiction, https://doi.org/10.1111/add.16337.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.