Nikotyna i cannabis – oddziaływanie na mózg

Nikotyna oraz cannabis mogą mieć oddziaływania na nasz mózg. Amerykańscy naukowcy zbadali, czy istnieje różnica pomiędzy spożywaniem samej nikotyny, samej marihuany oraz mieszanki tych dwóch substancji?

Nikotyna, cannabis oraz mieszanka obydwu tych substancji to temat badań, jakie przeprowadzili naukowcy Uniwersytetu Teksas w Dallas. Niedawno ukazały się ich wyniki w czasopiśmie „Brain Structure and Function“, które pokazują, że różne są nie tylko efekty tych trzech kombinacji.

Różnice jeśli chodzi o łączność mózgową znaleziono w grupie cannabisowej i nikotynowej oraz w grupie kontrolnej. Konsumenci nikotyny oraz konsumenci cannabisu w ogóle wykazywali mniejszą łączność.

Nikotyna jako narkotyk wstępny
Wcześniejsze badania na szczurach pokazały, że zawarty w tytoniu alkaloid może być narkotykiem wstępnym. Palenie tytoniu może prowadzić do tego, że po jakimś czasie sięgniemy również po inne narkotyki.

Badania na szczurach z THC wykazały zwiększone prawdopodobieństwo spożywania tytoniu. U szczurów z heroiną bądź kokainą tego nie zaobserwowano.

Dr. Francesca M. Filbey, główna autorka badań z UT Dallas wyjaśniła, że dotychczas większość literatury skupiała się na asocjacji samego cannabisu oraz samej nikotyny mimo, że mieszana konsumpcja tych dwóch substancji częściej występuje w naszym społeczeństwie. To badanie udowadnia ograniczenie innych dotychczasowych badań i pokazuje przeciwne efekty nikotyny oraz cannabisu.

Wykorzystano skany MRT aby ocenić funkcje 12 różnych regionów mózgu w czasie spoczynku wśród czterech grup probantów.

Wyniki badań
Skany MRT wykazały, że grupa kontrolna wykazywała większą łączność niż grupy cannabisowe oraz nikotynowe, podczas gdy grupa spożywająca mieszankę tych dwóch substancji wykazywała większą łączność niż grupa cannabisowa i grupa nikotynowa.

Wyniki pomiędzy izolowanym a łączonym spożywaniem nikotyny i cannabisu pokazują wzajemne oddziaływanie pomiędzy cannabisem a tytoniem. Te wyjątkowe i połączone mechanizmy muszą zostać wzięte pod uwagę przy ocenie połączonych z cannabisem i nikotyną dróg neurologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.