Jak Często Inni Ludzie Spożywają Narkotyki?

Badanie przeprowadzone na ośmiu uniwersytetach w Niemczech wykazało, że większość studentów przecenia używanie narkotyków przez swoich kolegów, co z kolei ma wpływ na ich własną konsumpcję.

Przeglądając media społecznościowe często można mieć wrażenie, że wszyscy inni ludzie są niemalże cały czas na wakacjach. Nocne imprezy, regularne ćwiczenia, zdrowe odżywianie i oprócz tego wszelakie sukcesy zawodowe. To idealne życie wydaje się być czymś całkowicie normalnym. Ale czy rzeczywiście tak jest?

Zarówno w mediach społecznościowych, jak i poza nimi ludzie mają pewne wyobrażenie o tym, jak zachowują się osoby z ich otoczenia. To postrzeganie jest subiektywne i nie musi odpowiadać rzeczywistości. Niemniej jednak ludzie starają się – świadomie lub nieświadomie – dostosować swoje zachowanie do zachowania innych. Badacze mówią również o postrzeganej normie społecznej. Zespół badawczy z Niemiec sprawdził, czy zjawisko to dotyczy również zażywania narkotyków.

Badania na Ośmiu Uniwersytetach w Niemczech

Claudia Pischke i jej zespół przeprowadzili randomizowane badanie kontrolowane na ośmiu uniwersytetach z czterech regionów Niemiec. W każdym z czterech regionów w badaniu wzięły udział dwie uczelnie. Dla każdego regionu zespół badawczy losowo wybierał, które z dwóch uniwersytetów będą częścią grupy interwencyjnej, a które grupy kontrolnej.

Niezależnie od przynależności do grupy, studenci wszystkich ośmiu uczelni zostali zapytani o używanie legalnych i nielegalnych narkotyków oraz poproszeni o ocenę używania narkotyków przez swoich kolegów. Badanie odbyło się w dwóch momentach czasowych. W pierwszym badaniu wzięło udział około 4.500 studentów. 28 procent z nich wzięło również udział w drugim badaniu, które odbyło się około pięć miesięcy później.

Ponad 60 Procent Przecenia Spożywalność Narotyków u Swoich Znajomych

Pischke i jej zespół przyjrzeli się dokładniej wynikom dotyczącym alkoholu, marihuany i tytoniu. W przypadku innych substancji, takich jak ecstasy, liczba przypadków była zbyt niska. W pierwszym badaniu około 17 procent uczniów zgłosiło, że piło alkohol trzy lub więcej razy w tygodniu w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających badanie. Ponad 70% respondentów uznało jednak, że spożycie alkoholu przez ich kolegów jest wyższe.

Podobny obraz wyłonił się w odniesieniu do używania konopi indyjskich. Prawdą jest, że tylko około 4 procent respondentów stwierdziło, że używa marihuany co najmniej raz w tygodniu. Ale i tu większość studentów pomyliła się w swojej ocenie: Ponad 60 procent respondentów wyżej oceniło używanie marihuany przez innych.

Nie inaczej było z używaniem tytoniu. Około 12 procent uczniów przyznało, że paliło tytoń trzy razy lub więcej w tygodniu. Ponad 60 procent studentów było przekonanych, że inni palą więcej.

Informacje na Temat Konsumpcji Innych Ludzi Zdaje Się Obniżać Własną Konsumpcję

Zespół badawczy chciał sprawdzić, czy zachowania konsumpcyjne studentów zmienią się, gdy dowiedzą się oni, jak często ich koledzy i koleżanki zażywają narkotyki. W tym celu studenci z grupy interwencyjnej zostali poinformowani o faktycznym używaniu narkotyków przez ich kolegów osiem tygodni od pierwszego badania. Grupa kontrolna nie otrzymała informacji zwrotnej.

W przypadku spożycia alkoholu wykazano, że studenci, którzy otrzymali realistyczne informacje na temat spożycia alkoholu przez kolegów, w drugim punkcie czasowym badania spożyli znacznie mniej alkoholu niż ci, którzy nie otrzymali żadnych informacji zwrotnych. Możliwe, że respondenci ograniczyli spożycie alkoholu, aby dostosować swoje zachowanie do zachowania kolegów ze studiów. Podobny efekt zaobserwowano w przypadku używania marihuany. Jedynie w przypadku konsumpcji tytoniu nie stwierdzono efektu interwencji.

Potwierdzenie Poprzednich Badań

Zespół badawczy zaznacza, że wyniki te należy interpretować z ostrożnością. Ogólnie rzecz biorąc, tylko bardzo niewielki odsetek uczniów wziął udział w badaniu. Dlatego też wyniki nie mogą być łatwo przeniesione na innych studentów.

Niemniej jednak, badanie pokazuje to, co już stało się jasne w poprzednich badaniach: Rozpowszechnienie używania legalnych i nielegalnych narkotyków jest zwykle przeceniane. Może to spowodować, że ludzie będą częściej sięgać po narkotyki, ponieważ mylnie sądzą, że wysoka konsumpcja jest dominującą normą społeczną.

Według Pischke i jej zespołu, wiedza na temat rzeczywistego spożycia narkotyków przez innych mogłaby zmniejszyć presję społeczną i doprowadzić do mniejszego spożycia narkotyków.

Kto chciałby się przekonać, czy jego własne wyobrażenie o rozpowszechnieniu zażywania narkotyków w Niemczech odpowiada rzeczywistości, może to sprawdzić za pomocą narzędzia online na temat rozpowszechnienia zażywania narkotyków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.