Wzrasta poziom THC, wzrasta również korzystanie z terapii uzależnień

Rozpowszechnianie odmian marihuany z wysokim poziomem THC ma wpływ na liczbę nawiązania pierwszego kontaktu z poradnią narkotykową. Wskazuje na to badanie z Holandii.

„Nederwiet“ jest najbardziej lubiana w całej Holandii. Hodowane tam odmiany marihuany w warunkach indoor osiągają szczególnie wysokie poziomy THC. Równocześnie tak mocna trawa w ogóle nie zawiera CBD, które łagodzi psychoaktywne działanie THC. Odmiana „Nederwiet“ jest sprzedawana w innych krajach również pod nazwą „Skunk“ albo „Sinsemilla“.

Zgodnie z informacjami w ostatnich latach wzrósł nie tylko poziom THC, również liczba pierwszego kontaktu z poradniami narkotykowymi z powodu spożywania cannabisu ogromnie wzrosła. Zespół naukowców na czele z Tomem Freemananem zajął się tą sprawą i sprawdził czy istnieje związek pomiędzy poziomem THC a popytem na terapie.

Najpierw wzrost a potem spadek zawartości THC
W Holandii sprzedaż cannabisu jest tolerowana w tak zwanych Coffee Shopach. Od roku 2000 niezależny instytut badawczy regularnie i anonimowo zakupuje w różnych Coffee Shopach próbki cannabisu, aby dokumentować rozwój zawartości THC. Freeman z zespołem porównał wyniki analizy do roku 2015 z narodowym bankiem danych systemu pomocy narkotykowej. W tymże banku danych dokumentowane są wszystkie przypadki leczenia, które powstały w wyniku nadmiernego zażywania narkotyków.

Rozwój zawartości THC według wyników z latami najpierw wzrastał, a potem malał. Od roku 2000 do 2004 poziom THC odmiany „Nederwiet“ silnie wzrósł, z średnio 8,6 do 20,4 procent. Potem jego koncentracja spadła do 15,3 procent w roku 2015.

Część ludności, która z powodu swojej konsumpcji cannabisu zdecydowała się na skorzystanie z profesjonalnej pomocy miała podobny rozwój. W roku 2000 średnio 7,1 osób na 100.000 skorzystało z terapii. Liczba ta wzrastała do 2010 roku do średnio 26,4 osób i spadała do roku 2015 do osiągnięcia liczby 19,8 osób. Zmiany w koncentracjach THC i pierwszych kontaktach według statystycznych ewaluacji są ze sobą powiązane.

Opóźnienie 5 lat
Liczba pierwszych kontaktów z poradniami narkotykowymi wzrasta albo spada średnio 5 lat po tym, jak zmienił się poziom THC. To czasowe przesunięcie jest jednak zdaniem naukowców do przyjęcia i prawdopodobne. U młodych ludzi od pierwszego jointa do momentu sięgnięcia po pomoc często mija nawet 10 lat. Problematyczny nałóg rozwija się już po upływie 5 lat od rozpoczęcia spożywania cannabisu. Potem wzrasta również wrażliwość na silniejsze odmiany.

Naukowcy przetestowali również alternatywne możliwości wyjaśnienia tego zjawiska. Możliwym jest, że znaczenie ma zmieniający się poziom zawartości THC w danej odmianie. Jednak we wszystkich próbkach poziom CBD był bardzo niski albo niewykrywalny. Dlatego nie można wyjaśnić zmian w liczbach korzystania z terapii za pomocą poziomu CBD.

Zmiany w rozpowszechnieniu spożywania cannabisu również nie mają żadnego wpływu. Wśród osób pomiędzy 15 a 64 rokiem życia wzrosła liczba tych, które w ostatnim miesiącu paliły marihuanę z 3,4 procent w roku 2001 do 5,3 procent w roku 2015. Ten linearny wzrost jednak nie pasuje do wzrostu lub spadku liczy terapii w tym okresie czasu. Wśród młodzieży pomiędzy 12 a 16 rokiem życia miesięczna konsumpcja w badanych okresie nawet spadła.

Jak szacują naukowcy wydaje się być prawdopodobnym, że wzrost poziomu THC zwiększa z czasowym przesunięciem skorzystanie z pomocy narkotykowej. Tak też pokazało wcześniejsze badanie, które udowodniło, że spożywanie mocnych odmian cannabisu w większym stopniu ma związek z uzależnieniem od cannabisu.

Źródło:
Freeman, T. P., van der Pol, P., Kuijpers, W., Wisselink, J., Das, R. K., Rigter, S., van Laar, M., Griffiths, P., Swift, W., Niesink, R., & Lynskey, M. T. (2018). Changes in cannabis potency and first-time admissions to drug treatment: a 16-year study in the Netherlands. Psychological Medicine, doi.org

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.