Czy cannabis szkodzi dziecku podczas ciąży i w trakcie karmienia piersią?

ciaza-cannabis-thc-dziecko-1

Istnieją naukowcy, którzy uważają, że konsumowanie konopi przez przyszłą matkę nie szkodzi nienarodzonemu dziecku. Jednak marihuana może zaburzać rozwój intelektualny dzieci. Te zaburzenia są prawdopodobnie miarowe dopiero w wieku szkolnym.

W ciągu pierwszych dwóch do trzech tygodni ciąży dziecku nie może zaszkodzić żadna substancja, gdyż nie powstało jeszcze żadne wystarczające połączenie pomiędzy krwią matki, w której ewentualnie znajdują się szkodliwe substancje (w tym leki) i zarodkiem. To oznacza, że ​​aż do dnia, w którym kobieta dowie się, że jest w ciąży, nie musiało dojść do istotnych szkód płodu spowodowanych przez leki czy używki.
Stopień ewentualnego uszkodzenia zarodka i płodu w czasie ciąży przypada różnie dla różnych leków. Największe szkody są widoczne po nikotynie i alkoholu. Obie używki silnie wpływają na rozwój płodu i opóźniają rozwój umysłowy dziecka. Jeśli chodzi o marihuanę to według sondażu w 2003 roku, „nie ma ona działania na potomstwo”.

Kannabinoidy pokonują tzw. barierę łożyska, czyli barierę ochronną pomiędzy krążeniem krwi matki i dziecka, która znajduje się w łożysku. Stężenie THC we krwi płodu jest jednak mniejsze niż we krwi matki. THC wiąże się jednak do receptorów kannabinoidowych w rozwijającym się mózgu noworodka i może mieć wpływ na różne systemy układów nerwowych (neurotransmiterów), a później także na zachowanie.
W niektórych przypadkach stwierdzono u noworodków nieznaczne objawy odwykowe. Możliwe jest też, że w okresie po narodzeniu będą widoczne niewielkie deficyty neurologiczne.

Obecnie istnieją dwa długoterminowe badania naukowe:
Jedne na Uniwersytecie w Ottawie (Kanada), a drugie na Uniwersytecie w Pittsburgu (USA), w które przez wiele lat towarzyszą dzieciom, które zostały wystawione na działanie kannabinoidów w łonie matki. Potomkowie kanadyjskiego badania mają obecnie po ponad dwadzieścia lat, ci w amerykańskim badaniu ponad dziesięć lat.
W kanadyjskim badaniu ogólny poziom inteligencji dzieci w wieku od czterech do sześciu lat był normalny, ale stwierdzono niewielkie nieprawidłowości w zakresie umiejętności językowych i pamięciowych. W wieku dziewięciu do dwunastu lat ich zdolność mówienia i czytania była tak dobra, jak w przypadku innych dzieci, jednak odnotowano u nich nieznaczne deficyty w sytuacjach wizualnego rozwiązywania problemów. W późniejszym okresie życia naukowcy odkryli nieznaczne pogorszenie tzw. „funkcji wykonawczych”. Pojęcie funkcji wykonawczej odnosi się do szeregu zdolności umysłowych i behawioralnych i obejmuje swobodę umysłową w rozwiązywaniu problemu, skupieniu uwagi, samokontroli i samoregulacji własnego zachowania.

Znany amerykański, nieżyjący już profesor Leo Hollister zauważył w artykule przeglądowym w 1998 roku, że „stosowanie konopi w czasie ciąży nie powinno być zalecane”, choć konsekwencje nie są większe niż w przypadku palenia tytoniu, a znacznie mniejsze niż przy konsumpcji alkoholu”.

THC dostaje się bardzo mocno rozcieńczone do mleka matki. W badaniach na małpach poziom THC po konsumpcji w mleku matki osiągnął tylko 0,2%. Jeśli matka codziennie pali jeden do dwóch jointów a noworodek pije około 700ml mleka, to przyjmuje ono około 0,01 do 0,1 mg THC. Jest to bardzo mała ilość. Jednak należy unikać notorycznego użycia, ponieważ mózg noworodka powinien być jak najmniej narażany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.