Ecstasy prawdopodobnie szkodliwe bez mieszania z innymi narkotykami

Do tej pory nie było jasne, czy zażywanie samego ecstasy niesie za sobą słabszą wydajność umysłową czy ostatecznie odpowiedzialne jest za to mieszanie go z innymi narkotykami. Grupie naukowców ze Szwajcarii (Wunderli, M. D., Vonmoos, M. Fürst, M., Schädelin, K., Kraemer, T., Baumgartner, M. R., Seifritz, E. & Quednow, B. B. (2017). Discrete memory impairments in largely pure chronic users of MDMA. European Neuropsychopharmacology, DOI: 10.1016/j.euroneuro.2017.08.425. udało się dostarczyć wskazówki na to, że również osoby, które zażywają wyłącznie ecstasy mają problemy z pamięcią.

Naukowcy w licznych badaniach próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy ecstasy prowadzi do szkód na mózgu. Wyniki tych badań jednak nie zawsze były jednoznaczne. Problemem przy tym jest konsumpcja mieszana, czyli dodatkowe spożywanie innych środków odurzających. Większość osób spożywających ecstasy dodatkowo zażywają inne narkotyki jak amfetaminę, kokainę czy cannabis.

Analiza włosa jako dowód na zawartość narkotyków
Jednemu zespołowi naukowców ze Szwajcarii najwidoczniej udało się znaleźć 26 konsumentów ecstasy, które w nieznacznych ilościach zażywały innych substancji stymulujących. Aby nie zdawać się jedynie na twierdzenia probantów, przeprowadzono u nich analizy włosów, których wyniki nie mogły przekroczyć pewnych norm dla amfetaminy oraz kokainy. W takim przypadku osoby te były określane jako pierwszorzędni konsumenci ecstasy.

Dalszych 25 osób zażywających ecstasy, które brały udział w badaniu spożywały ecstasy wraz z innymi środkami odurzającymi. Obydwie grupy zażywały takie same dawki cannabisu. 56 abstynentów tworzyło grupę kontrolną. Wszystkie trzy grupy były ze sobą porównywalne w kategoriach wiek, podział płci, inteligencja, lata nauki oraz stopień depresji.

Przeprowadzono rząd testów, które zbadały zarówno pamięć, jak i inne obszary umysłu – uwaga oraz pamięć robocza. Pamięć robocza zapisuje krótkotrwale rzeczy, żebyśmy na przykład na końcu tego zdania jeszcze pamiętali, co było na jego początku. Testy wydajności umysłu mogą w rezultacie dostarczyć wskazówek dotyczących możliwe uszkodzenia nerwów.

Znacznie gorsze osiągnięcia u osób z konsumpcją mieszaną
Według wyników badań osoby zażywające ecstasy wraz z innymi substancjami jednoznacznie osiągnęły najgorsze wyniki. We wszystkich testowanych zakresach umysłowych wykazały one gorsze osiągnięcia niż abstynenci w grupie kontrolnej. Różnice określone zostały na średnio bądź silnie widoczne.

Na pytanie, czy osoby zażywające wyłącznie ecstasy również wypadły gorzej niż grupa kontrolna można w prawdzie odpowiedzieć twierdząco, jednak z pewnymi ograniczeniami. Znaczne różnice do grupy kontrolnej wykazały się wyłącznie w testach pamięciowych. Inne testy umysłowe wykazywały wyłącznie drobne albo nie wykazywały żadnych różnic.

Naukowcy doszli do wniosku, że wyłączne spożywanie ecstasy może nieść za sobą deficyty pamięciowe. Problemy z pamięcią roboczą bądź przy zadaniach, które wymagają dużego skupienia wynikają wyłącznie z konsumpcji mieszanej z amfetaminą czy kokainą. Obydwie grupy spożywające ecstasy czynią to od około trzech lat w dawce średnio po jednej pigułce na tydzień.

Również osoby zażywające głównie ecstasy mają doświadczenia z innymi substancjami
Ograniczając należy dodać, że również osoby głównie spożywające ecstasy w prawdzie według analizy włosa nie przekroczyły normy dla amfetaminy czy kokainy, ale jak same się przyznały w przeszłości spożywały one zarówno amfetaminę jak i kokainę. W takim przypadku nie można więc wykluczyć, że to amfetamina i kokaina są odpowiedzialne za wykazane w badaniach deficyty umysłowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.