Spożywanie Marihuany a Rozwój Mózgu

Jak Szkodliwe Jest Spożywanie Marihuany Na Mózgi Młodych Ludzi?

Wprawdzie na to pytanie nauka jeszcze nie znalazła jednoznacznej odpowiedzi, jednak ustalono, że zaprzestanie nałogowego spożywania marihuany niesie za sobą dużo korzyści.

Do 1 października 2011 roku w Niderlandach wszyscy, którzy ukończyli 18 rok życia mogli w tamtejszych Coffeeshopach legalnie kupić marihuanę. W mieście Maastricht dochodziło jednak do protestów przeciwko turystyki narkotykowej z sąsiednich krajów. Zgodnie z nowym rozporządzeniem władz lokalnych, od tej pory do Coffeeshopów w Maastricht mogły wchodzić tylko osoby z holenderskim paszportem, niemieckim lub belgijskim. Osoby innych narodowości, na przykład z Francji czy Luksemburga, musiały pozostać na zewnątrz.

Naukowcy Olivier Marie i Ulf Zölitz wykorzystali tę okazję jako swego rodzaju naturalny eksperyment. Ponieważ na Uniwersytecie w Maastricht zazwyczaj studiuje wielu studentów z różnych środowisk, niektórzy z nich nagle nie mogli już legalnie kupić marihuany.

Lepsze Oceny u Studentów Po Zakazie Sprzedaży Marihuany

Marie i Zölitz badali wyniki uczniów przed i po wprowadzeniu nowego rozporządzenia. W trakcie tego procesu zauważyli oni znaczące zmiany. W przypadku studentów, którym odmówiono dostępu do cofeeshopów, prawdopodobieństwo zaliczenia przedmiotu wzrosło średnio o 5 proc.

Poprawa nastąpiła w szczególności w przypadku uczennic, jak również młodszych i osiągających słabsze wyniki uczniów. Poprawa była większa w przypadku przedmiotów, które wymagały umiejętności numerycznych lub matematycznych. Wywiady ze studentami sugerowały, że poprawa wyników wynikała bardziej z lepszego zrozumienia tematów poruszanych na kursie niż z bardziej sumiennej nauki. Dla porównania, zespół przyjrzał się również wynikom belgijskich studentów, którzy nadal mogli kupić marihuanę. Ich wyniki nie uległy zmianie.

Dla uściślenia, badacze podkreślają, że studenci mogą oczywiście nadal nabywać marihuanę innymi kanałami. Z badania nie wynika również jasno, czy i w jakim stopniu ograniczenie sprzedaży rzeczywiście zmniejszyło konsumpcję konopi indyjskich. Jednak badanie to przynajmniej dostarcza dowodów na to, że palenie marihuany może mieć niekorzystny wpływ na sprawność umysłową.

Rozwój Mózgu aż Po Wczesny Wiek Dorosły

Od dawna podejrzewano, że marihuana może uszkadzać mózgi młodych ludzi, skutkując gorszymi umiejętnościami myślenia. Dzieje się tak dlatego, że dojrzewanie mózgu w dużej mierze nie jest zakończone pod koniec dzieciństwa, ale dopiero w młodym wieku dorosłym, w wieku około 21 lat. Zwłaszcza w okresie dojrzewania w mózgu odbywają się intensywne prace rekonstrukcyjne, niczym na wielkim placu budowy.

Tworzone są nowe połączenia, a nadmiar komórek nerwowych ulega zniszczeniu. Komórki nerwowe nazywane są również istotą szarą, ponieważ ich ciała komórkowe wydają się szarawe. Równie ważne jak rozwój i tworzenie sieci komórek nerwowych jest powstawanie tzw. osłonki mielinowej.

Mielina jest białą warstwą zbudowaną z tłuszczów i białek, która otacza włókna nerwowe niczym osłonka. Mielinizowane ścieżki nerwowe poprawiają transmisję sygnałów, a tym samym zwiększają zdolności poznawcze. Nerwy mielinizowane nazywane są również istotą białą.

Jeśli młodzi ludzie regularnie spożywają marihuanę, podejrzewa się, że psychoaktywna substancja zawarta w marihuanie o nazwie THC może zaburzać dojrzewanie istoty szarej i białej. Dzieje się tak dlatego, że pewne receptory należące do układu endokannabinoidowego są zaangażowane w rozwój mózgu. Ludzie wytwarzają endogenne substancje zwane endokannabinoidami. THC jest podobne do tych substancji. Wiąże się z receptorami endokannabinoidowymi i w ten sposób może wpływać na rozwój mózgu.
Istnieje wiele badań na temat tego, czy tak jest w przypadku młodych ludzi, którzy palą marihuanę i jakie są tego skutki. Kierownik badania Wayne Hall i jego koleżanka Valentina Lorenzetti, oboje pracujący w Australii, wraz z Evą Hoch z Niemiec, uzyskali przegląd i dokonali przeglądu istotnych badań z ostatnich dziesięciu lat.

W wielu przypadkach porównywano młodzież używającą i nieużywającą konopi indyjskich w ramach tzw. badań kontrolnych przypadków. Konsumenci stanowili przypadki, abstynenci grupę kontrolną. W niektórych przypadkach, użytkownicy, którzy zaczęli palić marihuanę wcześnie jako nastolatkowie byli porównywani z późnymi początkującymi.

Zmiany w Mózgu i Zmniejszenie IQ Poprzez Spożywanie Marihuany?

Według Halla i jego zespołu, wyniki nie są jednak jednoznaczne. Wiele badań wykazało, że mózgi młodych ludzi, którzy regularnie używają marihuany, wykazują różnice strukturalne w porównaniu z młodymi abstynentami. Na przykład, u osób używających marihuany można wykryć zmniejszony hipokamp. Hipokamp jest ważnym regionem dla przechowywania nowych treści pamięciowych.

Zmiany stwierdzono również w regionach ważnych dla sprawności umysłowej, takich jak uwaga czy kontrola impulsów. Badania nie mogą jednak w pełni wyjaśnić, czy zmiany te są konsekwencją spożycia, czy też nie występowały już przed spożyciem marihuany. Istnieją również badania, które wykazują, że pewne różnice strukturalne w mózgu mają związek z późniejszym używaniem marihuany. Oznacza to, że skłonność do używania marihuany byłaby niejako zaprogramowana w mózgu.

Niektóre problemy metodologiczne związane z badaniami kliniczno-kontrolnymi mogą być ominięte przez badania kohortowe. W tego typu badaniach większa grupa ludzi, kohorta, jest zwykle obserwowana przez dłuższy okres czasu. Jeśli jedna część kohorty zaczyna używać marihuany, a druga nie, można sprawdzić, czy ma to wpływ na rozwój mózgu.

Jednak nawet te badania nie przynoszą jednoznacznych wyników. Na przykład, długoterminowe badanie wykazało, że regularne używanie marihuany od wczesnego okresu dojrzewania skutkuje niższą inteligencją w wieku dorosłym. Jednak badania z udziałem bliźniąt sugerują, że różnica w inteligencji może wynikać nie tyle z palenia marihuany, co raczej z różnic genetycznych lub wychowania rodziców. Palenie marihuany byłoby wtedy tylko skutkiem ubocznym, a nie przyczyną różnic w inteligencji.

Gorsze Szanse na Uzyskanie Dobrego Wykształcenia

Jeden z wniosków, który również został potwierdzony w badaniach z udziałem bliźniąt, dotyczy ścieżki edukacyjnej. W rezultacie osoby używające konopi indyjskich częściej kończą szkołę bez dyplomu lub uzyskują gorsze oceny niż młodzież abstynencka. Wyniki młodych dorosłych, którzy palą marihuanę są również często gorsze niż abstynentów, jak sugeruje przykład opisany powyżej.

Co prawda, nawet te badania nie mogą wykluczyć, że inne problemy są ważniejsze i że palenie marihuany jest być może tylko wyrazem, ale nie przyczyną tych problemów. Jednak według Halla i jego zespołu, niezależnie od tej kwestii, jasne jest, że codzienne spożywanie marihuany ma niewątpliwie niekorzystny wpływ na sprawność myślenia.

Ostre odurzenie marihuaną nie tylko nie idzie w parze z nauką do kolejnego egzaminu z matematyki czy pisaniem pracy seminaryjnej. Efekty uboczne upojenia mogły być jeszcze odczuwalne w następnych dniach.

Mózg Regeneruje Się Po Wyjściu z Nałogu

Pomimo wielu niejednoznacznych wyników dotyczących skutków palenia marihuany w młodości, Hall i jego zespół twierdzą, że jest jeden wniosek, który został znaleziony w licznych badaniach: po trwałym zaprzestaniu używania marihuany sprawność umysłowa wraca do normy. Dotyczy to również osób, które używają marihuany regularnie od wielu lat, co wskazuje, że używanie marihuany jest ważnym czynnikiem mającym negatywny wpływ na sprawność umysłową.

Wykazano, że objętość hipokampa przy dłuższej abstynencji od marihuany ponownie się zwiększa. Pamięć również wydaje się odzyskiwać sprawność, podobnie jak inteligencja. Decydującym czynnikiem jest to, że abstynencja jest trwała. Im dłuższa abstynencja, tym mózg bardziej odzyskuje siły.

Podsumowanie

Okres dojrzewania jest ważnym etapem dla rozwoju mózgu. Badania sugerują, że używanie marihuany ma negatywny wpływ na dojrzewanie nerwów i połączeń nerwowych. Zwłaszcza gdy młodzi ludzie regularnie palą marihuanę, ryzykują obniżeniem sprawności umysłowej.

Badania wykazały, że używanie konopi indyjskich ma negatywny wpływ na wyniki w szkole lub na uczelni. Nie można wykluczyć, że w rzeczywistości decydujące znaczenie mają inne czynniki, takie jak geny czy pochodzenie rodzinne. Jednakże badania wykazały również, że zdolności umysłowe poprawiają się wraz z kontynuowaniem abstynencji. Rzucenie palenia konopi jest więc w każdym przypadku korzystne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.