Zażywanie Konopi Indyjskich i Śmiertelność w Szpitalach

Nowe Badania Pokazują Nowe Wyniki

Konopie indyjskie to rośliny lecznicze. Licznie produkowane przez te rośliny substancje czynne mogą być stosowane przeciw wielu ostrym objawom i według użytkowników często skutecznie przeciwdziałają różnym dolegliwościom. Nowe badania przeprowadzone w Kalifornii dowodzą, że stosowanie marihuany może również chronić przed śmiercią w szpitalu.

Według naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, u pacjentów urazowych ryzyko śmierci po wypadkach podczas leczenia w klinikach jest znacznie zmniejszone, jeśli pacjenci wykazują pozytywny wynik testu na obecność marihuany podczas przyjęcia do szpitala.

Sprawdzono Przypadki Ponad 141.000 Pacjentów Po Urazach

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego sprawdzili dane dotyczące śmiertelności po przyjęciu do szpitala ponad 141.000 pacjentów z różnymi urazami. Dokonano rozróżnienia między osobami, u których uzyskano pozytywny wynik badania na obecność marihuany, a osobami, które uzyskały wynik negatywny.

W przypadku, kiedy u pacjenta nie sprawdzano obecności substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania, jego dane nie były brane pod uwagę w badaniu. Zgodnie z wcześniej opublikowanymi danymi stwierdzono, że pacjenci, u których w wywiadzie stwierdzono zażywanie konopi indyjskich, byli mniej narażeni na śmierć podczas hospitalizacji niż pacjenci z podobnymi obrażeniami, ale bez dowodów na niedawne zażywanie marihuany.

W celu oceny ryzyka zgonu zastosowano wielozmienną regresję logistyczną po sprawdzeniu znanych czynników śmiertelności, takich jak wiek, płeć, stopień urazu, parametry życiowe i współistniejące choroby. Przeprowadzono dalsze analizy dotyczące podgrup osób poddawanych intensywnej opiece medycznej lub w wieku poniżej 40 lat.

Bardziej Szczegółowe Wyniki i Wypowiedzi Naukowców

Wyniki opublikowane w czasopiśmie The American Surgeon wskazują, że analiza wielozmienna dała jednoznaczny wynik. Ryzyko zgonu u pacjentów z dodatnim wynikiem badania przesiewowego na obecność marihuany było mniejsze niż u pacjentów z ujemnym wynikiem testu na wszystkie narkotyki i alkohol. Konieczne są jednak dalsze badania w celu lepszego wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

„Wyniki te muszą być poparte przyszłymi prospektywnymi badaniami klinicznymi i podstawowymi badaniami naukowymi w celu ustalenia dokładnych podstaw patofizjologicznych i ukierunkowania możliwych działań” – twierdzą naukowcy.

Zmniejszenie Śmiertelności Również w Przypadku Innych Chorób

Wyniki przeprowadzonych wcześniej badań obserwacyjnych wykazały również, że zażywanie marihuany wiąże się z mniejszym ryzykiem zgonu w szpitalu. U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, rakiem, POChP, zapaleniem trzustki, HIV, urazami spowodowanymi poparzeniem, urazowymi urazami mózgu i różnymi innymi rodzajami ciężkich urazów liczba zgonów zmniejszyła się w sposób wymierny.

W Zamian Za To Prawdopodobnie Zwiększone Ryzyko Udaru Mózgu

Z nowoczesnych badań nad konopiami indyjskimi niestety nie można wyciągnąć tylko pozytywne wnioski. Według danych z badania przedstawionego podczas Międzynarodowej Konferencji Stroke, regularne zażywanie konopi indyjskich może zwiększać ryzyko nawrotu udaru mózgu u młodych dorosłych, którzy w przeszłości mieli udar mózgu lub przemijający atak niedokrwienny. W porównaniu z osobami niebędącymi konsumentami zagrożenia byłyby większe.

Wykorzystano dane z National Inpatient Sample zebrane od października 2015 roku do grudnia 2017 roku. Badacze przeanalizowali hospitalizację osób w wieku od 18 do 44 lat, u których wystąpił udar mózgu lub przemijający atak niedokrwienny. 4690 osób wykazało problematyczną konsumpcję konopi indyjskich, czyli jej nadużywanie – 156.700 osób nie miało takiego zaburzenia.

Prawdopodobieństwo dalszej hospitalizacji z powodu ponownego udaru mózgu w pierwszej grupie jest o 48% większe, jeśli pacjenci rekreacyjnie nadużywali marihuany. Współczynnik nawrotu udaru mózgu w obu grupach wynosił 6,9 do 5,4 procent.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.