Badania naukowe: cannabis a niska inteligencja

W badaniach przeprowadzonych na rodzeństwie bliźniaczym (Meier, M., Caspi, A., Danes, A., Fisher, H. L., Houts, R., Arsenault, L. & Moffitt, T. E. (2017). Associations between Adolescent Cannabis Use and Neuropsychological Decline: A Longitudinal Co-Twin Control Study. Addiction, doi: 10.1111/add.13946. nie ustalono żadnych strat umysłowych spowodowanych przez rozpoczęcie spożywania cannabisu we wczesnym wieku nastoletnim – nawet przy stwierdzonym uzależnieniu od palenia cannabisu.

Mózg nastolatków znajduje się jeszcze w rozwoju. Większość badań pokazuje, że cannabis ma wpływ na rozwój mózgu u młodzieży. Czy możliwym jest więc to, że spożywanie cannabisu w młodym wieku odzwierciedla się w niskim poziome inteligencji?

Naukowiec Madeline Meier z zespołem w 2012 roku przedstawili wyniki badania odpowiadające na to pytanie. Według niego iloraz inteligencji zmniejsza się o osiem punktów, jeśli rozpoczęcie nałogu palenia cannabisu nastąpi przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Jako iloraz inteligencji, bądź też w skrócie IQ, określa się wynik, który wynika z testu na inteligencję.

Meier i jej zespół wykorzystali dane i wyniki innego badania. W tych badaniach brało udział około 2.000 bliźniaków, z czego 56 procent było bliźniakami jednojajowymi. Bliźniacy są z reguły bardzo podobni genetycznie i wychowują się w tej samej rodzinie oraz środowisku. Iloraz inteligencji u tych osób badano w wieku pięciu, dwunastu oaz osiemnastu lat.

Pierwsza analiza wydawała się potwierdzać wcześniejsze wyniki: uczestnicy badań, którzy w wieku osiemnastu lat byli uzależnieni od cannabisu mieli o siedem punktów niższy iloraz inteligencji niż niepalący w tym samym wieku. Przy dokładniejszym przyjrzeniu się nic nie wskazywało jednak na to, że różnica spowodowana jest cannabisem.

Młodzież uzależniona od cannabisu już w wieku dwunastu lat wykazywała niższy iloraz inteligencji, czyli na długo przed zapaleniem pierwszego jointa, niż osoby nieuzależnione. Między wiekiem dwunastu a osiemnastu lat iloraz inteligencji u osób uzależnionych od cannabisu w prawdzie nieco zmalał, ale jedynie o 1,81 punktów IQ. U osób nieuzależnionych zmalał on o 0,08 punktu IQ. Średni iloraz inteligencji wynosi 100 punktów.

Jeśli porównano ze sobą wyłącznie pary bliźniaków, z których jeden bliźniak był uzależniony od cannabisu, a drugi nie, to nie była rozpoznawalna żadna różnica w rozwoju inteligencji. Zarówno uzależnieni jak i nieuzależnieni bliźniaki w wieku 18 lat wykazywali taki sam iloraz inteligencji, niezależnie od spożywania cannabisu. Jedynie w jednym teście, który badał jeden specyficzny aspekt pamięci roboczej, osoby uzależnione od cannabisu wypadły gorzej.

Podobne wyniki uzyskał zespół badaczy pod warunkiem, że podstawą dla uzyskania wyniku była częstość konsumowania, a nie uzależnienie. Iloraz inteligencji u młodzieży konsumującej co tydzień spadł niewiele niżej niż u abstynentów. Zespół naukowców wnioskuje więc ze swoich badań, że cannabis w ogóle nie ma bądź też ma, ale w małym stopniu wpływ na rozwój inteligencji do 18 roku życia. Tym samym badania te potwierdzają inne badania, które również nie były w stanie udowodnić wpływu cannabisu na inteligencję.

A jak naukowcy wytłumaczą fakt, że w swoich pierwszych badaniach doszli do innych i tym samym sprzecznych wyników? Według ich zdania wyniki badań wcale nie są sprzeczne. Również w aktualnych badaniach udowodnili oni występowanie deficytów umysłowych spowodowanych spożywaniem cannabisu, nawet jeśli są one śladowe. W pierwszych badaniach z 2012 roku zmierzono iloraz inteligencji w wieku 38 lat i wielu jego uczestników paliło marihuanę również w wieku dorosłym.

Możliwym jest, że iloraz inteligencji w wieku dorosłym zmniejsza się bardzo powoli i stopniowo, pod warunkiem, że te osoby paliły już w wieku nastoletnim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.