Dlaczego Palenie Marihuany Nie Jest Dobrym Rozwiązaniem Przy Nadmiernym Stresie

Skrajne wydarzenia w naszym życiu mogą wywołać szczególny stres. Coraz częściej ludzie sięgają wtedy po marihuanę. Umiejętność radzenia sobie z własnymi uczuciami wydaje się odgrywać w tym pewną rolę.

Śmierć bliskiej osoby może trwale zmienić życie człowieka. Nawet mniej dramatyczne wydarzenia, takie jak zmiana szkoły czy przeprowadzka do nowego miasta, mogą stanowić szczególne wyzwanie. W psychologii używa się dla tego terminu „krytyczne wydarzenia życiowe”.

Krytyczne wydarzenia życiowe wywołują stres, a ludzie różnią się pod względem tego, jak sobie z nim radzą. Wcześniejsze badania sugerują, że stres i krytyczne wydarzenia życiowe mogą być związane z używaniem konopi indyjskich. Ale jest też jasne, że nie każda osoba, która doświadcza w swoim życiu wstrząsów, częściej sięga po marihuanę. Można sobie wyobrazić, że ogólne radzenie sobie z własnymi uczuciami ma wpływ na to, jak krytyczne wydarzenia życiowe wpływają na daną osobę. Dwóch naukowców z USA sprawdziło to w swoim badaniu.

Jessica Cavalli i Anita Cservenka przeprowadziły ankietę internetową, w której wzięło udział ponad 800 osób, mających doświadczenie z konopiami indyjskimi. Średnia wieku wynosiła 27 lat. W badaniu skoncentrowano się na krytycznych wydarzeniach życiowych i radzeniu sobie ze stresem, a także na problemach, które respondenci postrzegają jako konsekwencję używania konopi indyjskich.

Palenie Trawki w Celu Radzenia Sobie Ze Stresem

Wyniki wyraźnie wskazują na to, że im więcej krytycznych wydarzeń życiowych doświadczyła dana osoba i im bardziej były one poważne, tym większe było prawdopodobieństwo, że spożywanie przez nią konopi indyjskich niosło za sobą problemy. Mogą to być problemy tak różne, jak konflikty z bliskimi, utrata pracy, czy po prostu brak energii.

Związek między krytycznymi wydarzeniami życiowymi a problemowym używaniem konopi indyjskich był tym wyraźniejszy, im więcej respondenci zgłaszali problemów z radzeniem sobie z uczuciami. Badacze określają to mianem „dysregulacji emocjonalnej”. W tym kontekście sięganie po jointa w stresie czy złości nie jest zdrowym sposobem na radzenie sobie z własnymi emocjami, czyli uczuciami. Kiedy trawka jest używana do radzenia sobie z negatywnymi emocjami, są one raczej zamrażane niż produktywnie przetwarzane.

Do tej tezy pasuje inny wynik badania: im więcej problemów respondenci przypisują używaniu konopi, tym mniej stresu odczuwają w życiu codziennym. Cavalli i Cservenka wyjaśniają, że stres zwykle wyzwala w organizmie szereg procesów hormonalnych. Przewlekłe używanie konopi indyjskich może wpływać na te procesy fizyczne, co w konsekwencji prowadzi do tego, że osoba używająca konopi indyjskich staje się emocjonalnie bezwładna, tzn. nie reaguje już odpowiednio na stres.

Nie Wiadomo, Czy Używanie Konopi Indyjskich Jest Bardziej Prawdopodobną Przyczyną Czy Skutkiem Stresu
Badanie nie wykazało jednak, czy używanie marihuany jest przyczyną czy raczej skutkiem stresu. Z jednej strony, używanie konopi indyjskich może być przyczyną nieadekwatnego radzenia sobie ze stresującymi wydarzeniami. Z drugiej strony należy również wziąć pod uwagę, że stres i szczególnie krytyczne wydarzenia życiowe sprzyjają używaniu konopi indyjskich.

Niezależnie od kwestii przyczyny i skutku, badanie wykazało jednak, że radzenie sobie z własnymi uczuciami odgrywa ważną rolę w radzeniu sobie ze stresującymi doświadczeniami. Dlatego też badacze uważają, że w leczeniu problemowego używania konopi indyjskich sensowne jest zajęcie się również kwestią radzenia sobie ze stresem i opracowanie alternatywnych strategii jego redukcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.