Negatywny Wpływ Spożywania Marihuany na Zdolność Zapamiętywania

Marihuana Negatywnie Wpływa na Pamięć Werbalną u Młodych Ludzi

Badanie podłużne sugeruje, że wczesne rozpoczęcie regularnego używania konopi indyjskich może pogarszać retencję słowną u młodych ludzi.

Jak nazywała się postać w filmie, którego tytuł właśnie mi umknął? Można zapomnieć o takich rzeczach. Jednak słaba pamięć werbalna może również powodować problemy, na przykład podczas nauki do kolejnego sprawdzianu lub egzaminu. Według najnowszych badań pamięć werbalna ulega pogorszeniu, gdy młodzi ludzie zaczynają regularnie używać marihuany w młodym wieku.

W wielu badaniach analizowano już kwestię tego, czy i jak wczesne rozpoczęcie używania konopi indyjskich wpływa na rozwój mózgu i zdolności poznawcze, takie jak pamięć. Badanie przeprowadzone z udziałem rodzeństwa wykazało, że im wcześniej młodzi ludzie zaczęli palić marihuanę i im bardziej intensywnie ją spożywali, tym gorsza była ich pamięć werbalna. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że deficyty w zakresie retencji poprzedzały już pierwsze spożycie marihuany. Na pytanie o przyczynę nie można zatem udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Testy Pamięci Przed i Po Rozpoczęciu Palenia Marihuany

Najnowsze badanie przedstawia kolejne dowody na to, że marihuana może przyczyniać się do upośledzenia pamięci. Zespół badawczy kierowany przez Monicę Luciana z Uniwersytetu Minnesota w USA przeprowadził badanie podłużne, w którym 86 nastolatków i młodych dorosłych było obserwowanych przez okres dziesięciu lat. Co dwa lata uczestnicy byli pytani o używanie marihuany i wykonywali testy pamięci.

Podczas pierwszej rozmowy żaden z młodych ludzi nie miał żadnych doświadczeń z marihuaną. W przypadku niektórych z nich zmieniało się to w trakcie trwania badania. 47 uczestników zaczęło używać marihuany. 18 z nich robiło to regularnie. 39 nastolatków i młodych dorosłych nie używało konopi indyjskich przez cały okres badania, ale spożywało alkohol. Pozwoliło to zespołowi badawczemu na porównanie trzech grup.

Analiza przed i po wykazała, że u nastolatków i młodych dorosłych, którzy zaczęli regularnie palić trawkę, nastąpiło pogorszenie pamięci werbalnej. Nie dotyczyło to okazjonalnych palaczy i młodzieży pijącej tylko alkohol. Pod uwagę wzięto zarówno ogólną inteligencję, jak i poziom wykształcenia rodziców.

Według zespołu badawczego, ich badanie jest pierwszym, które przedstawia dowody na to, że konopie indyjskie mają wpływ na pamięć werbalną przy użyciu pomiarów przed i po. Ze względu na dość małą próbę, wyniki te należy jednak nadal traktować jako wstępne i niezbędne są kolejne badania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © DutchSeeds.pl - Wszystko na temat marihuany oraz roślin konopi indyjskich, zwanych cannabis.